DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30259085
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 482
  • Trong tuần: 8874
  • Trong tháng: 516466
  • Trong năm: 2790418
Trang chủ

Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 11 năm 2014 ( 15:22 | 19/11/2014 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Từ ngày 11/10/2014 đến hết ngày 10/11/2014, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 27 hồ sơ, trong đó 15 hồ sơ đăng ký cấp mới Giấy CNĐT, 8 hồ sơ đăng ký điều chỉnh GCNĐT, 4 hồ sơ đề nghị giãn tiến độ thực hiện dự án. Tính cả hồ sơ chuyển tiếp từ tháng 10/2014 là 41 hồ sơ.

   Trong tháng, đã trình UBND tỉnh cấp mới Giấy CNĐT cho 12 dự án; cấp Giấy CNĐT điều chỉnh cho: 8 dự án; đề nghị UBND tỉnh giãn tiến độ cho 02 dự án; trả lời 4 nhà đầu tư chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh còn lại đang xem xét xử lý 15 hồ sơ.

   Trong tháng 11/2014 (từ 11/10 đến 10/11): UBND tỉnh đã cấp mới 8 Giấy CNĐT cho các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 139,76 tỷ đồng, sử dụng 12 ha đất; cấp 02 Giấy CNĐTĐC cho nhà đầu tư trong nước; Cấp 01 Giấy CNĐT cho  nhà đầu tư nước ngoài. Ban QL các KCN cấp 02 Giấy CNĐT cho các nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 4,2 triệu USD; cấp 01 Giấy CNĐTĐC cho các nhà đầu tư nước ngoài.

   Từ đầu năm (01/01/2014) đến nay, bên ngoài các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 74 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 4.589,79 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký sử dụng là 539,54 ha (không tính 5 dự án được cấp mới Giấy CNĐT trên cơ sở cấp lại cho dự án cũ); 9 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 9,12 triệu USD. Các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 9 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đạt 78,62 tỷ đồng và 26 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với vốn đăng ký đạt 166 triệu USD.

   Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 859 dự án đầu tư, trong đó có 691 dự án đầu tư trong nước và 168 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 40.316,12tỷ đồng và 2.307,93 triệu USD (Riêng trong các KCN có 190 dự án, trong đó có 104 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1.856 triệu USD và 86 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 4.389 tỷ đồng).

Nguồn: Phòng HT-KTĐN