DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30264498
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 938
  • Trong tuần: 14287
  • Trong tháng: 521879
  • Trong năm: 2795831
Trang chủ

Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 10 năm 2014 ( 13:47 | 21/10/2014 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Từ ngày 12/9/2014 đến hết ngày 10/10/2014, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 18 hồ sơ, trong đó 9 hồ sơ đăng ký cấp mới Giấy CNĐT, 6 hồ sơ đăng ký điều chỉnh GCNĐT, 03 hồ sơ đề nghị giãn tiến độ thực hiện dự án. Tính cả hồ sơ chuyển tiếp từ tháng 9/2014 là 27 hồ sơ.

   Trong tháng, đã trình UBND tỉnh cấp mới Giấy CNĐT cho 3 dự án; cấp Giấy CNĐT điều chỉnh cho: 6 dự án; đề nghị UBND tỉnh giãn tiến độ cho 3 dự án; trả lời 01 nhà đầu tư chưa đủ điều kiện giãn tiến độ thực hiện dự án còn lại đang xem xét xử lý 14 hồ sơ.

   Trong tháng 9/2014: UBND tỉnh đã cấp mới 4 Giấy CNĐT cho các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 119,4 tỷ đồng, sử dụng 3,27 ha đất; cấp 01 Giấy CNĐTĐC cho nhà đầu tư trong nước (giảm vốn đầu tư từ 30 tỷ xuống còn 20 tỷ đồng); cấp 01 Giấy CNĐT cho  nhà đầu tư nước ngoài (thực hiện đăng ký lại doanh nghiệp và đổi từ giấy phép đầu tư sang giấy CNĐT). Ban QL các KCN cấp 6 Giấy CNĐT cho các nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 18,5 triệu USD; cấp 01 Giấy CNĐTĐC cho các nhà đầu tư nước ngoài.

   Từ đầu năm (01/01/2014) đến nay, toàn tỉnh thu hút được 66 dự án đầu tư trong nước (ngoài các KCN), vốn đăng ký 4.449,83 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký sử dụng là 527,54 ha (không tính 5 dự án được cấp mới Giấy CNĐT trên cơ sở cấp lại cho dự án cũ); 37dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 181 triệu USD (trong các KCN có 27 dự án với tổng vốn đăng ký 16,4 triệu USD).

   Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 840 dự án đầu tư, trong đó có 681 dự án đầu tư trong nước và 166 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 40.097,47 tỷ đồng và 2.034 triệu USD (Riêng trong các KCN có 176 dự án, trong đó có 104 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1.766 triệu USD và 72 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 4.326,8 tỷ đồng).