Get Adobe Flash player

Web link

Home

2136/QD-UBND ( 15:42 | 15/04/2013 )

Printer-friendly versionGửi bài này qua Email
Cơ quan BH: 
DPI
Loại Văn Bản: 
Law
Lĩnh vực: 
Administrative procedures
Ngày ký: 
15/04/2013
Năm: 
2001

DECISION

PROMULGATING OF THE LIST AND DURATION OF  ADMISTRATIVE PROCEDURE UNDER THE ONE - STOP SHOP AND INNER-AGENCY OSS MECHANISMS AT  DPI  BAC GIANG