DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30376265
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 593
  • Trong tuần: 5570
  • Trong tháng: 633646
  • Trong năm: 2907598
Trang chủ
Array
STT Tiêu đề Ngày đăng Field gắn
1 Thủ tục thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng do Chủ tịch UBND tỉnh và Báo cáo KTKT do Giám đốc Sở Xây dựng quyết định đầu tư 23/05/2016
2 Thủ tục tham gia kiến HSMT (đối với gói thầu thuộc dự án do Chủ tịch UBND tỉnh và Báo cáo KT-KT do Giám đốc Sở Xây dựng quyết định đầu tư) 04/03/2015
3 Thủ tục thẩm định HSMT mua sắm hàng hoá thuộc dự án do UBND tỉnh làm chủ đầu tư 04/03/2015
4 Thủ tục thẩm định hồ sơ mời thầu xây lắp thuộc dự án do UBND tỉnh làm chủ đầu tư 04/03/2015
5 Thủ tục thẩm định hồ sơ mời thầu tư vấn công trình do UBND tỉnh làm chủ đầu tư 04/03/2015
6 Thủ tục Sửa đổi hồ sơ mời thầu gói thầu thuộc công trình UBND tỉnh làm chủ đầu tư 04/03/2015
7 Thủ tục thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu công trình do UBND tỉnh làm chủ đầu tư 04/03/2015
8 Thủ tục giải quyết kiến nghị của nhà thầu 04/03/2015
9 Thủ tục kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu 04/03/2015
10 Thủ tục thẩm định hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa do UBND tỉnh làm chủ đầu tư 04/03/2015
11 Thủ tục thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh) công trình do UBND tỉnh làm chủ đầu tư 04/03/2015
12 Thủ tục thẩm định hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp thuộc công trình do UBND tỉnh làm chủ đầu tư 04/03/2015
13 Thủ tục thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên 04/03/2015