DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 26837115
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 625
  • Trong tuần: 2958
  • Trong tháng: 304826
  • Trong năm: 18837115

Tin Nổi Bật

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 03 và Quý I năm 2017 tỉnh Bắc Giang 13:33 | 24/03/2017
1. Về phát triển kinh tế Tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng cao nhất trong 6 năm gần đây,ước đạt 10,2%, trong đó: nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,4%, công nghiệp xây dựng tăng 16,5% (công nghiệp tăng 19,3%, xây dựng tăng 5,5%), dịch vụ tăng 7,0%([1]). 1.1. Sản xuất công nghiệp
Bắc Giang: Phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016-2020 09:15 | 11/07/2016
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016-2020.
Công bố danh mục dự án lựa chọn nhà đầu tư: Khu 4, khu dân cư thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. 09:18 | 12/04/2016
Công bố danh mục dự án lựa chọn nhà đầu tư: Khu 4, khu dân cư thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên.
Việt Nam ký Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) 08:09 | 05/02/2016
Sáng 4/2, tại Auckland, New Zealand, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã đại diện cho Việt Nam chính thức ký kết Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) cùng với Bộ trưởng Thương mại và Kinh tế của 12 nước thành viên tham gia Hiệp định.
Bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư thuộc lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2015 09:43 | 19/06/2015
Ngày 26/5/2015, UBND tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 209/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư thuộc lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2015.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 7 năm 2017 14:18 | 13/07/2017
Từ ngày 12/6/2017 đến hết ngày 11/7/2017,  đã tiếp nhận 103 lượt hồ sơ, (trong đó 62 lượt hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 5 hồ sơ giãn tiến độ và 31 lượt hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 5 hồ sơ Thông báo mua phần vốn góp). Có 63 hồ sơ xử lý chuyển tiếp từ tháng trước.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 6 năm 2017 11:09 | 19/06/2017
Từ ngày 12/5/2017 đến hết ngày 11/6/2017, đã tiếp nhận 82 lượt hồ sơ, (trong đó 54 lượt hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 4 hồ sơ giãn tiến độ và 19 lượt hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 5 hồ sơ Thông báo mua phần vốn góp). Có 75 hồ sơ xử lý chuyển tiếp từ tháng trước.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 5 năm 2017 10:56 | 07/06/2017
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 5 năm 2017
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 4 năm 2017 13:59 | 17/04/2017
Từ ngày 12/03/2017 đến hết ngày 11/04/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận 91 lượt hồ sơ, (trong đó 70 lượt hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 03 hồ sơ giãn tiến độ và 18 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). Có 60 hồ sơ xử lý chuyển tiếp từ tháng trước.
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 7 năm 2017 14:07 | 19/07/2017
Trong tháng 7/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKDN cho 129 Doanh nghiệp, Chi nhánh, văn phòng.
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 6 năm 2017 11:12 | 19/06/2017
Trong tháng 6/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKDN cho 119 Doanh nghiệp, Chi nhánh, văn phòng. Trong đó: 05 Doanh nghiệp tư nhân; 23 Công ty TNHH hai thành viên trở lên.; 55 Công ty TNHH một thành viên; 03 Doanh nghiệp FDI (với vốn đăng ký: 116 tỷ đồng); 19 Công ty Cổ phần; 14 Chi nhánh, Văn phòng đại diện.
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 5 năm 2017 11:00 | 07/06/2017
Trong tháng 5/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKDN cho 123 Doanh nghiệp, Chi nhánh, văn phòng.Trong đó:04 Doanh nghiệp tư nhân; 25 Công ty TNHH hai thành viên trở lên; 63 Công ty TNHH một thành viên; 03 Doanh nghiệp FDI ( với vốn đăng ký: 41 tỷ đồng ); 17 Công ty Cổ phần; 11Chi nhánh, Văn phòng đại diện.
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 4 năm 2017 13:56 | 17/04/2017
Trong tháng 4/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKDN cho 162 Doanh nghiệp, Chi nhánh, văn phòng. Trong đó:01 Doanh nghiệp tư nhân; 21 Công ty TNHH hai thành viên trở lên; 97 Công ty TNHH một thành viên; 07 Doanh nghiệp FDI (với vốn đăng ký: 243 tỷ đồng); 26 Công ty Cổ phần; 17 Chi nhánh, Văn phòng đại diện.
Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng 15:30 | 11/08/2017
Có một số nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
Nghị định 92/2017/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính 14:57 | 11/08/2017
   "Kiểm soát thủ tục hành chính ngay khi đề nghị xây dựng văn bản "Đây là một trong những nội dung mới được Chính phủ quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, có hiệu lực từ ngày 25/09/2017.
Quyết định 33/2017/QĐ-TTg Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến do Thủ tướng Chính phủ ban hành 11:14 | 01/08/2017
Vừa qua, Thủ tướng ban hành kèm theo Quyết định 33/2017/QĐ-TTg là quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri do Quốc hội chuyển đến.
Nghị định 88/2017/NĐ-CP - Sửa đổi đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 11:13 | 01/08/2017
Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được được tiến hành trong tháng 12 hàng năm, trước khi bình xét thi đua, khen thưởng (hiện hành chỉ nêu tiến hành trong tháng 12 hàng năm).